MBM ARCHITEKCI

pracownia architektoniczna

1/

remont elewacji kamienicy przy Kilińskiego

Projekt renowacji elewacji kamienicy

lokalizacja: ul. Kilińskiego, Poznań
projekt: maj 2012
realizacja: wrzesień 2012
projektant: MBM architekci
inwestor: prywatny

projekty
renowacje

Projekt wykonany przez naszą pracownię w maju 2012 r. i w tym samym roku zrealizowany.

Obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej: „Zespoły urbanistyczno-architektoniczne kolebki miasta, najstarszego przedmieścia i najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania”, w związku z czym konsultowany był z Miejskim Konserwatorem Zabytków.